вв28Om du inte redan har börjat flugfiska så har du en härlig tid att se fram emot. Du får inte bara komma ut i naturen och njuta av frisk luft utan också möjligheten att lära dig det gedigna hantverk som flugfiske faktiskt är. Dessutom finns såklart alltid chansen att få fisk på kroken, även om det inte alltid är själva syftet med fiskandet för många utövare. Flugfiske är ett begrepp inom kategorin för sportfiske, vilket innebär att det oftast utförs i rekreationssyfte och upplevs av många som en ren avkoppling och stärkande för själen. Många söker sig till fisket för att få en stund meditation, få ett miljöombyte och återhämta krafter som så lätt går förlorade i en stressig vardag. Flugfiske kan till synes verka komplicerat och det beror naturligtvis på till vilken nivå man vill ta sitt fiske, men det är inte en mentalt krävande sysselsättning och för den som vill uppleva en härlig fisketur, och bara lära sig grunderna, är flugfiske ett ypperligt alternativ.

Vad är egentligen flugfiske?

вв27Den som vill börja sportfiska kommer snart att upptäcka att det finns flera olika sätt att fiska på som alla har sin egen särpräglade karaktär med speciell teknik och utrustning. Det är en bra idé att läsa på litegrann innan man ger sig i kast med fiskespöt, det finns en del grundläggande kunskaper som är viktiga att känna till. Vad skiljer då flugfisket från andra typer av sportfiske? Speciellt för flugfisket, som namnet vittnar om, är själva flugan, och bedrivs helt enkelt med en så kallad fiskefluga som bete. Orsaken är att flugan ofta liknar fiskens naturliga föda och på så sätt försöker man lura till sig fisken för att få napp. Det finns djupgående studier på olika fisksorter, och deras varierande föda under året, som många fiskare analyserar för att lyckas skapa flugor som imiterar den aktuella födan så mycket som möjligt. Rent tekniskt skiljer sig också flugfisket från andra former av sportfiske då det här är själva fluglinan som utgör kastvikten från fiskespöt.

Så kommer du igång!

Som åskådare kan flugfisket se ganska avancerat ut och det krävs såklart lite teknisk erfarenhet för att få till den rätta knycken. Men även den mest erfarna flugfiskaren har inte alltid större möjligheter till fångst än nybörjaren, ibland är det ren och skär tur som spelar största rollen. Men det är relativt lätt att komma igång, allt du behöver är rätt utrustning och rätt attityd. Be gärna någon som redan är bekant med flugfiske att visa dig hur själva kastet går till och ta till dig av alla tips du kan få. Använd sedan lugna, metodiska men bestämda rörelser när du kastar, det är själva nyckeln till framgångsrikt flugfiske.